Missie

Elke ICT-er in de zorg is voldoende goed gepositioneerd en beschikt over de juiste vaardigheden om e-Health optimaal te kunnen ondersteunen.

Activiteiten

Artikel in ICT & Health over ICT’ers in de zorg

ICT-afdeling belangrijke schakel voor betere digitale vaardigheden ICT’ers in de zorg zijn superbelangrijk voor de digitale transformatie die gaande is. In de verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ-organisaties en gehandicaptenorganisaties maken ICT’ers het mogelijk dat technologie ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Zij hebben de technologische kennis en kunde. Zij zetten kansen om in concrete mogelijkheden. Lees hier het…

De digivaardige ICT’er

De coalitie heeft, doormiddel van een aantal interviews met ICT’ers werkzaam in de zorg, een beeld proberen te schetsen van de rol van de ICT’er binnen een zorgorganisatie. Waar lopen ze tegen aan, wat hebben ze nodig en wat wordt van ze verwacht? Download de flyer hier.  

Bouwen community van ICT-ers in de zorg

Gezien het belang van de ICT-er in de zorg is het belangrijk dat ICT-ers in de zorg meer worden dan een verzameling individuen. Het zou een sterke community moeten worden met onderlinge kennisuitwisseling en het delen van inzichten met andere groepen. Daarvoor is bijvoorbeeld contact met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, special interest group…

Dialoog-paper

In dit paper worden de veranderingen voor de ICT-er in de zorg beschreven en wat dit betekent voor zijn of haar competenties. De coalitie gaat activiteiten ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om die competenties te versterken. Er wordt nu gewerkt aan twee tools: Digitale reis zorgconsument Werkend binnen een organisatie is het moeilijk contact met…

Onderzoek op Zorg & ICT Beurs en verder

Onderzoek Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben tijdens de Zorg & ICT Beurs 2018 een korte enquête gehouden onder een beperkt aantal bezoekers. Ze hebben ICT-ers in zorginstellingen enkele vragen gesteld. Eerste uitkomsten –          ICT-ers hebben het meest contact met collega’s binnen de instelling en het minst met patiënten. –          80% van de ondervraagden vinden…

Deelnemers