I-Nurses zijn zorgverleners die gevoel hebben voor de mogelijkheden van e-health en de invoering ervan. Zij kunnen als ambassadeurs in de organisatie fungeren. Het is belangrijk dat deze zorgverleners worden ondersteund binnen de organisatie waar ze voor werken. Ook de coalitie van digivaardig in de zorg wil hier graag in ondersteunen. Samen met Actiz heeft ECP hiervoor een folder gemaakt waarin te lezen is wat een I-Nurse precies is en wat hij of zij nodig heeft vanuit de organisatie.

Deze folder is hier te vinden.