Inleiding

De zorg verandert. Er is een omslag gaande naar persoonsgerichte zorg (personalised care and medicine), sturen op kwalitatieve uitkomsten (value based health care), samen beslissen (shared decision making) en het gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden op technologisch gebied die elke dag worden ontwikkeld. Dit in combinatie met een fors toenemend tekort aan personeel in de zorg vraagt om anders werken. En dus ook om nieuwe vaardigheden van de studenten die het vak leren en de medewerkers die het vak al uitvoeren. De nieuwe vaardigheden vallen ook onder de noemer 21-eeuwse vaardigheden.

Er is zeker motivatie om de beste zorg te verlenen, maar door de ervaren werkdruk of budgettaire vragen is er geen ruimte om hier qua scholing in te investeren. De benodigde vaardigheden hangen ook af van de sector waarin iemand werkt, de zwaarte van de functie en zo zijn er nog vele andere factoren te noemen. Daarom is maatwerk qua kennis, vaardigheden, niveau, werkplek en het moment een randvoorwaarde voor succes.

Missie

De missie van deze werkgroep is het juiste onderwijs, op de juiste plek en het juiste moment bij studenten en op de werkvloer te brengen. Zodat men onderwijs en ondersteuning op maat krijgt.

Activiteiten

Challenge – digivaardig in de zorg

In oktober is er, in de regio Eindhoven, een challenge ‘digivaardig in de zorg’ geweest waar 500 studenten en een netwerk aan partners aan deel hebben genomen. Deze challenge is georganiseerd door Summa, één van de partijen uit de coalitie. Het doel van de challenge is om samen slimme mogelijkheden te creëren om het doel…

Kennissite Digivaardig in de Zorg