Inleiding

Welkom bij de werkgroep “Zorggebruiker”.Hieronder worden een aantal projecten beschreven die worden ingezet om de missie te ondersteunen.

Missie

De missie van deze werkgroep is dat zorggebruikers zoals burgers, patiënten en mantelzorgers over voldoende digitale vaardigheden beschikken om die e-health toepassingen te kunnen gebruiken die hij of zij nodig heeft voor een optimale zorg en gezondheid.

Activiteiten

Deelnemers